درباره ما

ستاد دانشجویی اربعین دانشگاه کاشان تحت نظر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درراستای احیای فریضه ی زیارت امام حسین درایام اربعین، در تیرماه ۱۳۹۸ اغاز به فعالیت کرده است.
کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به نهادرهبری دانشگاه کاشان وستاد اربعین میباشد.